Konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej w zależności od branży

Dodano: 2022-06-21

Prawo pracy, przepisy BHP rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej wyraźnie nakładają na pracodawcach obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej. O jakie produkty i wyroby chodzi? Jakie powinny spełniać normy bezpieczeństwa?

Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej to wszystkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym, lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych, lub szkodliwych czynników w środowisku pracy. Są one różne ze względu na zajmowane stanowisko i branżę. Jest to odzież ochronna, ale też ochraniacze brzucha, klatki piersiowej, barku, kończyn, głowy, twarzy i oczu czy też słuchu.  Będą to zatem i fartuchy i obuwie BHP, nauszniki, czy okulary ochronne, hełmy.

Co ważne nie mogą być to produkty z „okolicznego bazarku”, muszą one być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i chronić przed nim, a nie same z siebie powodować zwiększenie zagrożenia, jak również zapewniać odpowiedni poziom regulacji, celem dopasowania do użytkownika. Zgodnie z kodeksem pracy bezwzględnie muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności zawarte w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz w wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, czego poświadczeniem jest widoczny na nich znak CE.

Jakie powinny być środki ochrony indywidualnej?

Obecnie ze względów wizerunkowych, budowania przywiązania do marki, podniesienia prestiżu, zaleca się stosowanie nadruków i znakowania reklamowego środków ochrony indywidualnej, odpowiednio do tego dobranymi technikami jak haft komputerowy, sitodruk, druk termotransferowy.  Znakowane mogą być zarówno bluzy i spodnie robocze, kurtki, polary, ale też odzież specjalistyczna jak spawalnicza, wodoodporna, ostrzegawcza.